SPL Medical wil Ferrotran beschikbaar maken voor meer patiënten, om hen een vroegere en meer precieze behandeling te geven.

Onder bepaalde omstandigheden willen artsen in staat zijn om in je lichaam te kijken zonder het lichaam daadwerkelijk te openen. Aanvankelijk werd de Röntgen-foto voor dit doel ontwikkeld, maar met deze techniek is het alleen mogelijk om te kijken naar botstructuren en grotere afwijkingen in bijv. De longen of de borstkas. In de loop van de tijd hebben nieuwe systemen hun intrede gedaan, waarvan de laatste de MRI-scan is. Met deze methode worden zeer nauwkeurige beelden gemaakt via magnetische stralen over verschillende delen van het lichaam.

Contrastmiddelen worden vaak gebruikt om de beeldvorming te verbeteren. Een contrastvloeistof wordt meestal via de ader geïnjecteerd en de opnames worden vervolgens gemaakt.

Niettemin, met de bestaande middelen kun je nog steeds niet alles voldoende scherp zien, noch onderscheid je alle goede structuren van de slechte.

Metastasen in een vroeg stadium ontdekken

Vooral bij metastasen van kanker is het belangrijk om ze in een heel vroeg stadium te ontdekken en te lokaliseren. Om dit te bereiken, is Ferrotran ontwikkeld, een nieuw contrastmiddel dat zeer kleine ijzerdeeltjes bevat (zogenaamde nanodeeltjes). Deze deeltjes zijn zo klein dat ze door de witte bloedlichaampjes uit het bloed worden bevist en naar de lymfeklieren worden getransporteerd. Bij normale lymfeklieren verspreiden de ijzerdeeltjes zich over de hele klier, die dan zwart wordt. Bij lymfeklieren waar zich een metastase heeft ontwikkeld, kunnen de ijzerdeeltjes niet worden opgeslagen en blijft de lymfeklier wit. Het is precies dit effect dat ervoor zorgt dat metastasen die zo klein zijn als 2 millimeter al zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Door een natuurlijk proces worden de ijzerdeeltjes vervolgens in de lichaamscellen gebruikt, net als andere ijzerdeeltjes.

Wat zijn de voordelen van Ferrotran?

Omdat metastasen van kanker nu veel zichtbaarder zijn, bevindt de metastase zich vaak nog in een vroeg stadium en kan de behandeling veel eerder en veel nauwkeuriger plaatsvinden. Dit heeft het voordeel dat minder schadelijke bijwerkingen kunnen optreden en de kanker veel beter kan worden behandeld. Uiteindelijk verwachten we dat de kwaliteit van leven en mogelijk de levensduur aanzienlijk kan worden verbeterd.

Welk klinisch onderzoek vindt plaats?

Op dit moment is Ferrotran nog niet geregistreerd. Hiervoor moet eerst klinisch onderzoek worden uitgevoerd. In totaal nemen 10 ziekenhuizen verspreid over Europa deel aan deze studie en worden in totaal 180 patiënten ingezet. De belangrijkste onderzoeker is prof. Jelle Barendtsz van het Radboud-ziekenhuis in Nijmegen. Hij heeft al honderden patiënten individueel bekeken met dit contrastmiddel.

Wat gebeurt er precies vóór klinisch onderzoek?

Na een zorgvuldig onderzoek wordt vastgesteld of de patiënt binnen het onderzoek past of niet. Zodra dit bekend is, wordt de patiënt uitvoerig geïnformeerd over de aard van het onderzoek en gevraagd of hij wil meewerken. De patiënt krijgt alle tijd om dit met om het even welke familieleden of vrienden te bespreken. Als hij daarmee instemt, zal hij een formulier ondertekenen dat nogmaals gedetailleerd beschrijft wat er tijdens het onderzoek met hem gebeurt. Tijdens klinisch onderzoek wordt de patiënt continu op de hoogte gehouden van alle stappen en resultaten.

Wat is het doel van de klinische proeven?

Met de klinische onderzoeken wil SPL Medical Ferrotran beschikbaar maken voor meer patiënten, om hen een vroegere en meer precieze behandeling te geven en daardoor een hogere kans op volledig herstel.

3D-animatie van hoe Ferrotran ultrakleine prostaatkanker-metastasen kan detecteren